∼ E - DEFTER ∼

Mikro Yazılım e-Defter

Mikro Yazılım e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter’den yararlanabilir. e-defter uygulaması ile GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan ‘Yevmiye Defter’ ve ‘Defter-i Kebir’ belgelerinin elektronik olarak GİB’e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti Mikro Yazılım e-Mikro tarafından sağlanır.

 Mikro Yazılım e-Defter

e-Defter uygulaması ile GİB’in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB’e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti Mikro Yazılım e-Mikro tarafından sağlanır.

Mikro Yazılım e-Defter Özellikleri, Avantajları, Kullanım şekilleri

 My e-Defter Avantajları:

  •  İşletmeler e-fatura kullanıcısı olmadan e-defter uygulamasından yararlanabilir.
  • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu’nun genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.
  • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.

E-Fatura, E-Defter ve diğer E-Dönüşümler Konusunda Detaylı Bilgi almak için

Bizlere : 0850 532 15 04 – 0212 992 01 93’nolu telefon ve info@entrybilisim.com adresinden ulaşabilirisiniz.

Hala Karar Veremediniz Mi?
Şimdi Teklif İsteyin