∼ E - ARŞİV ∼

Mikro Yazılım E-Arşiv

e-Arşiv Hizmeti, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği düzenlemesi ile uygulamaya geçmiş olup, faturaların ikinci nüshasının elektronik ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini; gerektiğinde elektronik olarak ibraz edilmesini sağlar. Faturanın birinci nüshasını da müşterinin istemesi halinde elektronik yolla iletilmesine imkan verir.

Böylece, fatura kesen mükelleflerin kendilerinde saklanan ikinci nüshayı tamamen elektronik ortamda oluşturup saklayabilmesinin yanında, vergi mükelleflerinden e-fatura kullananlar ile faturayı elektronik yolla almayı kabul eden, vergi mükellefi olmayan müşterilere faturalar elektronik olarak gönderilebilir. İnternet üzerinden satış yapan ve bu düzenlemedeki şartları taşıyan mükellefler 1.1.2016 tarihinde e-arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda. e-arşiv fatura hizmeti, 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan kurumlar/şirketler arası (B2B) e-fatura uygulamasının tamamlayıcısı konumunda. e-arşiv fatura ve e-fatura’nın birlikte kullanmasıyla bir şirketin tüm faturaları (B2B, B2C) elektronik ortamda düzenlenebilir, gönderilebilir ve saklanabilir.

 Mikro Yazılım e-Arşiv

Hiçbir ek maliyet yüküne girmeden ve GİB’e başvuru yapmadan, hızlı, güvenli e-Arşiv hizmeti almanın en kolay yolu.

 Mikro e-Arşiv Avantajları:

  • Kağıt fatura basma gönderme maliyetini tamamen ortadan kaldırır.
  • Firmaların çok hızlı olması gereken muhasebe süreçlerinde yarattığı zaman tasarrufu sayesinde, işlerinizin aksamasının önüne geçer.
  • Firmanızı tüm e-Dönüşüm çözümleri ile entegre ederek, iş süreçlerindeki olası hata oranlarını azaltır.
  • Fatura arşivleme için kullandığınız dolaplar dolusu klasörler Mikro Yazılım e-Arşiv ile tarih olur.
  • Çevre duyarlılığıyla kağıt kullanımını düşürerek, milyonlarca ağacın kesilmesini engeller. GüvenlikMikro Yazılım e-Dönüşüm ürünleri ile işletmeler her yerde ileri seviye güvenlikle korunur. e-Mikro sistemi; tüm dünyada geçerliliği olan ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO-20000-1, BS27031:2011 ve BS10012:2009 veri koruma yasası standartları ile güvence altına alınmıştır.Ayrıca tüm sistemler ITIL (Bilgi Teknolojisi Altyapı Yönetimi) Sertifikalı, konularında uzman profesyoneller tarafından yönetilmektedir.

Hala Karar Veremediniz Mi?
Şimdi Teklif İsteyin