∼ E- FATURA ∼

E-Fatura Nedir ?

E-Fatura, Eletronik (Web) ortamda mükelleflerin gelirler idaresi sistemleri üzerinden ve gelirler idaresi başkanlığının belirlediği formata uygun şekilde bir birilerine elektronik ortamdan fatura gönderip ( Satış Faturası – Alış Faturası) almalarını sağlayan sistemdir. Mikro Yazılım E-Fatura uygulaması gelirler idaresi başkanlığının belirlediği format ve standardında kesilen satış faturası ve alış faturası satıcı ve alıcı arasındaki yapılan işlemlerin daha güvenli, hızlı ve maliyeti tasarufu sağlayan uygulamadır. Mikro YazılımE-Fatura kağıt fatura ile aynı resmi hukuki niteliklere sahiptir.

 E-Faturanın avantajları nelerdir ?

 Mikro Yazılım E-Fatura, kullanmanın firmalara avantajları kağıt, posta vb maliyetlerin ortadan kalkaması ve firmalara bu sebepten ortaya çıkan maliyetler büyük oranda düşecektir. Alış ve Satış Faturalarının Elektronik ortamda arşivlenmesi ve ulaşılmak istenilen faturaya çok hızlı ve rahat bir şekilde ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.

Mikro E-Fatura, Kullanmış olduğunuz program ve yazılımın faturalarınızın gelirler idaresi başkanlığının sistemlerine iletilmesini ve aynı şekilde firmanıza kesilen alış faturalarının otomatik olarak kullanmış olduğunuz programa işleniyor olması muhasebe işlemlerinizi kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf sağlamış olacaksınız.

E-Faturada Zorunluluk ?

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında;

04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile,

06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar.

01.09.2013 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve 31.12.2013 tarihine kadar E-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Söz konusu mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde mal alışı yapanlar, satın aldıkları malın türüne, fiyatına, miktarına veya herhangi bir özelliğine bakılmaksızın 2011 yılı gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı rakamları esas alınarak elektronik fatura uygulamasına dahil olacaklardır.

E-Fatura Nasıl Kesilir ?

E-Fatura için şuanda yürürlükte olan 3 yöntem bulumakta.

1-E-Fatura Portalı

GİB Tarafından www.efatura.gov.tr üzerinden manüel olarak fatura girişi yapılabilmekte.

2- Entegrasyon ( Mikro Yazılım E-Fatura)

Firamaların kullanmış oldukları muhasebe programlarının, GİB sistemine entegre ederek otomatik olarak kesilen satış faturalarının sisteme yollanması ve alış faturalarının GİB sisteminden muhasebe programlarına aktırılmasını sağlayan sistemdir.

3- Özel Entegrasyon (Özel Entegratörler)

GİB’den özel izin almış firmaların Bankalar ve Telekomikasyon firmaları vb. yerlerden alınılabilen e-fatura hizmeti.

E-Fatura Uygulamasına Nasıl Başvurabilirim?

Mali Mühür Başvurusunda bulunmak gerekmektedir. Mali Mühür başvurunuzu “http://mm.kamusm.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.

Almış olduğunuz mali mühür’ü hem Mikro Yazılım E-Fatura hem de MikroYazılım E-Defter ve diğer E-Dönüşümler  uygulamasında kullanabilirsiniz. 

Mali Mühür başvurularında ödeyeceğiniz ücretleri “http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp” adresinden görebilirsiniz.

E-Fatura, E-Defter ve E-Dönüşümler Konusunda Detaylı Bilgi almak için

Bizlere : 0850 532 15 04’nolu telefon ve info@entrybilisim.com  mail adresinden ulabilirisniz.

Hala Karar Veremediniz Mi?
Şimdi Teklif İsteyin