Yıllık İzin Programı

Yıllık İzin Programı Yıllık izin, işçinin sigortalı ve aynı işletmeye bağlı olacak şekilde belli bir süre çalışma göstermesinin ardından iş süreci ile ücretinin devam etmesi şartı olarak kullanabileceği bir izin türü olarak düşünülebilir. Ücretsiz izinle karıştırılmamalıdır, yıllık izin farklıdır. Herhangi bir gerekçenin gösterilmesi durumuna gerek yoktur. Her çalışanın yıllık izin hakkı bulunmaktadır. Bu yıllık hak…

Maaş Hesaplama Programı

Maaş Hesaplama Programı Bordronun doğru bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Maaş hesabınızın hata olmadan işlemi sağlaması için işçiyi olduğu kadar iş vereni de güvence altında tutması gerekmektedir. Kıymetli evrak statüsünde olan bordro, işçinin kazandığı ücret ile birlikte onun üzerinden yapılan veri ve sigorta primi kesintilerini de net bir şekilde kullanıcıya gösterebilmektedir. Bundan ötürü gerçek rakamlar ile…

Amortisman Hesaplama Programı

Amortisman Hesaplama Programı Pandemi koşullarından ötürü ekonomik yönden zarar gören birçok işletmenin varlığından söz edebiliriz. Değeri azalan ve eskime gösteren eşyalar ile ilgili muhasebe dönemlerine yararak gider payı olarak gösterebilmelerini sağlayan amortismandır. Amortisman, kelime anlamı olarak “ yıpranma payı ” olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerde demirbaş eşyalar genel olarak bir yıldan daha fazla kullanılabilmektedir. Bu süre…

Bütçe Planlama Programı

 Bütçe Planlama Programı Bütçe planlaması bir diğer adı ile bütçeleme, şirketlerin bütün bölümlerini kapsama alanına alan gelecek hedefleri bu hedeflere yönelik olan faaliyetleri için yaptığı finansal planlama süreci olarak değerlendirilmektedir. Faaliyetlere, birimlere ve daha birçok etkene bağlı kalacak şekilde gider bütçesi, gelir bütçesi, faaliyet bütçesi gibi daha sayabileceğimiz çeşitli bütçe türleri bulunmaktadır. Şirketler bütçe planlaması…

Üretim Planlama Programı

Üretim Planlama Programı Üretim planlama programı, üretim çalışmalarının, müşteri taleplerini karşılayabilecek şekilde üretimde kullanımı sağlanan bütün makine, ekipman ve iş gücü kaynaklarını işletenin performans hedeflerine uygun bir şekilde düzenlenmesi durumu olarak değerlendirilmektedir. Üretim planlama programı, imalat yapımını gerçekleştiren bütün işletmeler adına en önemli iş süreçlerinden biri olarak görülmektedir. Bu sebepten ötürü imalatçıların hem müşteri beklentilerine…

Planlama Programı

Planlama Programı İşletmelerin varlığı, ürün ve hizmetlerin sürekli bir şekilde arz edilebilir olmasına bağlılık göstermektedir. İş yerinde planlamanın önemi son derece büyüktür. Bu sürdürülebilirliği sağlayan plan ve yönetimlerin bütününü planlama programı ile sağlayabilirsiniz. İşletmelerinizin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya dek daha sayabileceğimiz bütün süreçlerinin kapsamında yaptığınız işlemlerde ortaya çıkabilecek problemlerin önüne…

Veribis CRM

VERİBİS CRM Veribis crm büyük yada küçük ölçekli her firmanın kolaylıkla kullanabileceği komplike bir program ağıdır. Operasyonel yanıyla sizlerin tüm ihtiyacını tek ekrandan karşılamayı hedefleyerek piyasaya sürülmüş bir programdır. Veribis crm sipariş takibinden, ajandaya, teklif hazırlama panosuna kadar bir çok uygulamayı alt basamakları olarak bünyesinde barındırmaktadır. Sizlere zamandan tasarruf sağlatacak bir çok alternatif yol sunmaktadır.…

Veresiye Programı

Veresiye Programı Teknolojinin gelişme göstermesi ile birlikte küçük veya büyük, pek çok sayıda işletmenin ve şirket işlemlerinin belli başlı programlara bağlı olacak şekilde hareket ettiğini görebilmekteyiz. Dijital ortamda çevrim içi yapabilir hale gelmiş durumdadır. Bu noktada tercih edilen programların başında veresiye programlarının geldiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu programlar, küçük ölçekli işletmelerin borç alacak durumlarını ve…

ERP Programı

ERP Programı Kurumsal kaynak planlama (ERP), kurumların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları şeklinde günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım çeşidini ifade eder. Eksiği olmayan bir ERP ürün seti, bir kurumun finansal neticelerini planlamaya zemin hazırlar. bütçelemeye, tahmin etmeye ve raporlamaya destek olmaktadır. Enterprise…

Stok Takip Programı

Stok Nedir: Bir işletmenin; üretim yada satış amacıyla bulundurduğu hammadde, yarı mamul, mamul yada hurda gibi varlıklardır. Sözlük anlamıyla; Bir sanayi dalında kullanılan, hammadde, yarı mamul yada mamullerin toplam miktarına denir. Stok Kaça Ayrlır: Stok üçe ayrılır. Hammadde Stokları, Yarı Mamul Stokları ve Mamul Stokları. Hammadde Stokları: Üretimde kullanılmak üzere depolanan malzemelerdir. Yarı Mamul Stokları:…